Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 
Odsłon : 363128
Diagnoza w naszym przedszkolu
czwartek, 04 października 2012 13:25

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).


Diagnoza służy sprawdzeniu umiejętności niezbędnych do osiągnięcia gotowości do nauki szkolnej. ćmi. Obserwacje zanotowane w arkuszu gotowości szkolnej dają odpowiedź na nurtujące nas pytania dotyczące miejsca dziecka w grupie rówieśniczej, tj. w grupie dzieci dobrze przygotowanych do szkoły czy też w grupie uczęszczającej na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne lub wyrównawcze, wspierające rozwój dzieci w zakresie dojrzałości fizycznej, psychicznej, emocjonalno – motywacyjnej, społecznej.

Poprawiony: poniedziałek, 01 grudnia 2014 07:31
 
 
 
 
tel/faks 32 430 40 39
ul. 3 Maja 18
44-266 Świerklany
© 2012-18 Adam Pisarek NAVISOFT