Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Odsłon : 337741
Projekt Unijny - Radosne Przedszkole
środa, 26 października 2016 09:34

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności zadań edukacyjno – wychowawczych dla 125 dzieci oraz utworzenie 59 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu dla 125 wychowanków przedszkola zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Zadania realizowane będą w Przedszkolu Nr 2 w Świerklanach, w terminie od 1 lipca 2016 r.
do 31 sierpnia 2017 r.

 

OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE

1. Stworzenie i doposażenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego

- w ramach zadania zostaną stworzone dwie dodatkowe grupy przedszkolne po 25 dzieci,
- w początkowym etapie realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne
- funkcjonowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w godzinach otwarcia przedszkola tj. 7:00 do 16:00

2. Organizacja dodatkowych zajęć logopedycznych dla nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

 

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć logopedycznych,
- zajęcia będą skierowane do uczniów z wadami wymowy (zostaną utworzone 4 grupy).

3. Organizacja dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
- zajęcia będą skierowane do wychowanków przedszkola z wadami postawy, posiadającymi orzeczenie od lekarza lub pielęgniarki (utworzone zostaną 4 grupy).

4. Organizacja dodatkowych zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć terapeutycznych przy użyciu rytmiki,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzonych zostanie 5 grup)

- zajęcia terapeutyczne przy użyciu rytmiki pozwolą na nabycie wśród dzieci następujących kompetencji:

* pracy w grupie
* umiejętności wykonywania wspólnych zadań
* koordynacji ruchów
* poczucia rytmu
* pozytywnie wpłyną na chód dziecka.

5. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania

- w początkowym etapie realizacji projektu zakupione zostaną materiały niezbędne do realizacji zajęć,
- zajęcia skierowane będą do wychowanków przedszkola, zgodnie z zapotrzebowaniem (utworzone zostaną 4 grupy)
- podczas zajęć dzieci będą nabywać umiejętności:

* praca w grupie
* odpowiednie zachowanie w sytuacjach
* postrzegania wykonywanych czynów z punktu widzenia drugiej osoby
* rozumienia uczuć i sposoby myślenia innych.

6. Studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

- w początkowym etapie realizacji projektu wybrana zostanie osoba – nauczyciel Przedszkola Nr 2 w Świerklanach, która podejmie studia podyplomowe na kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU WRAZ Z KWOTĄ DOFINANSOWANIA

łączna wartość projektu: 338 561,92

dofinansowanie: 287 777,63

wkład własny: 50 784,29

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Poprawiony: poniedziałek, 08 maja 2017 18:26
 
 
 
 
tel/faks 32 430 40 39
ul. 3 Maja 18
44-266 Świerklany
© 2012-18 Adam Pisarek NAVISOFT